Qui Som

ARTÍFEX és una empresa constructora creada al any 2011 i gestionada per professionals provinents de les millors constructores del país, amb àmplia experiència en grans obres d'infraestructures, però a la vegada adaptats a treballar els darrers anys en obres municipals i privades (més de cent obres executades). ARTÍFEX compta amb un equip tècnic de primer nivell, format per Enginyers de Camins, Arquitectes Tècnics, Enginyers Topògrafs i Enginyers d'Obres Públiques, capaços d'executar tot tipus d'obres, des de les més grosses fins les més petites,

cobrint les necessitats de clients públics i privats a nivell de projecte, oficina tècnica, coordinació de seguretat, topografia pròpia i sobretot d'execució d'obres amb alts nivells d'acabats i amb una planificació molt acurada. El mateix podem dir del nostre personal propi, amb uns encarregats que porten molts anys treballant amb nosaltres i uns oficials que ens permeten donar els nivells de qualitat que ens exigim.