Qui Som

A partir del primer de gener de 2013, MOVIR30 deixa de licitar, i tota la seva activitat de construcció d'Obra Civil queda integrada dins d'ARTÍFEX. ARTÍFEX és una empresa constructora gestionada per professionals provinents de les millors constructores del país, amb àmplia experiència en grans obres d'infraestructures, però a la vegada adaptats a treballar els darrers anys en obres municipals (més de cent obres executades per MOVIR30).

ARTÍFEX compta amb un equip tècnic de primer nivell, format per Enginyers de Camins, Arquitectes Tècnics, Enginyers Topògrafs i Enginyers d'Obres Públiques, capaços d'executar tot tipus d'obres, des de les més grosses fins les més petites, cobrint les necessitats de clients públics i privats a nivell de projecte, oficina tècnica, coordinació de seguretat, topografia pròpia i sobretot d'execució d'obres amb alts nivells d'acabats i amb una planificació molt acurada. El mateix podem dir del nostre personal propi, amb uns encarregats que porten molts anys treballant amb nosaltres i uns oficials que ens permeten donar els nivells de qualitat que ens exigim.

ARTÍFEX es vol consolidar com una empresa adaptada a la nova situació econòmica, amb una estructura austera però alhora molt qualificada, la qual cosa li aporta un fet diferencial amb els seus directes competidors i un atractiu addicional per als seus clients.